קצבת שירותים מיוחדים

קצבת שירותים מיוחדים מיועדת לאנשים עד גיל פרישה שזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.הקצבה ניתנת בכסף לאנשים המוכיחים את מוגבלותם.

מי זכאי לקצבת שירותים מיוחדים?

כאן נדרשים מספר תנאים מצטברים:

  1. המבקש הוא בין גיל 18 שנים ועד גיל פרישה.
  2. מי שמקבל קיצבת נכות על יסוד קביעה של 60% נכות רפואית או מי שביטוח לאומי קבע לו 75% נכות לצורך קצבת שירותים מיוחדים.
  3. מי שאינו מקבל הטבות מכוח הסכם ניידות אלא אם כן וועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, או שהוא מרותק למיטה.
  4. הוא אינו נמצא במוסד הנותן שירותי רפואה, סיעוד או שיקום.

בדיקת הזכאות

לאחר הגשת תביעה לקצבת שירותים מיוחדים- המבקש ייבדק ע”י רופא מטעם ביטוח לאומי, ולאחר מכן תיערך בביתו בדיקה ע”י אחות או עובדת סוציאלית שיעריכו את מידת תלותו של המבקש בזולת.

סכומי הקצבה

כאן יש מספר דרגות של חומרה ובהתאם מספר דרגות של קצבה:

  1. מי שזקוק לעזרה רבה ברוב פעולות היומיום או מי שזקוק להשגחה מתמדת- זכאי ל- 50% קצבת נכות יחיד, דהיינו כ-1,100 ₪.
  2. מי שזקוק לעזרה רבה בכל שעות היממה בפעולות היומיום- זכאי ל-105% קצבת יחיד, דהיינו כ-2,300 ₪.
  3. מי שזקוק לחלוטין באדם אחר בכל פעולות היומיום- זכאי ל-175% קצבת יחיד, דהיינו כ-3,800 ₪.

נוסף על הסכום הבסיסי של הקצבה משולמת תוספת לקצבה- בסך:

  • למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 50% – 301 ש”ח (החל ב- 01.01.2013)
  • למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 105% – 612 ש”ח (החל ב- 01.01.2013)
  • למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 175% (החל ב-1.1.2013)- 913 ש”ח

בקשת החמרה

בחלוף 6 חודשים ממועד ההחלטה האחרונה בתביעה לשירותים מיוחדים- רשאי המבקש לחזור ולהגיש הבקשה, בטענה שמצבו הוחמר, בצירוף מסמכים המעידים על כך.
יש לשים לב שהמוסד לביטוח לאומי רשאי לבדוק את הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים מיוזמתו, ולא רק כעבור 6 חודשים.

 

לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות לתביעת קצבת שירותים מיוחדים עם עורך דין ביטוח לאומי, עינת בר אילן קיץ טלפון: 03-9345111 נייד: 054-5588105