קצבת זקנה וקצבת שארים

קצבת זקנה היא קצבה הנדרשת לכל אדם ואדם בישראל, כדי להבטיח מינימום של הכנסה לקשיש. קצבת זקנה ניתנת לכל תושב ישראל בתנאי ששולמו עבורו דמי ביטוח כקבוע בחוק. יש לשים לב שהגיל המינימלי לקצבת זקנה משתנה ע”פ תאריך הלידה. יצויין כי עד 2004 גיל הפרישה, המזכה בקצבה, היה 62 בנשים ו-65 בגברים.

התנאים לקבלת קיצבת זיקנה

 1. גיל:מקובל להבחין בין שני גילאים שונים: “גיל הפרישה”- שהוא המועד הקובע כאמור לקבלת קצבת זקנה, ו”גיל הזקנה”- שבו זכאי אדם לקצבה גם אם אין לו הכנסה מעבודה. בין שני גילאים אלה- מתקיים “הגיל המותנה”, דהיינו זו תקופה בה מתחשבים בהכנסה מעבודה לצורך חישוב הקצבה.
 2. מבחן ההכנסות:כאמור ב”גיל המותנה” מתחשבים בהכנסות המבוטח. בחישוב ההכנסות מובאים בחשבון הן הכנסה מעבודה והן בהכנסה שלא מעבודה.יש לשים לב שבתקופה זו אין מתחשבים בהכנסה מפנסיה. בגיל הזקנה לא מתחשבים עוד במבחן ההכנסות לצורך קבלת קצבת זקנה.
 3. תושבות ישראלית
 4. תקופת אכשרה: נדרש מינימום של חודשי ביטוח לפני ההגעה לגיל הזכה בקצבת זקנה; כלומר נדרשת תקופה שנקבעה בחוק של מספר חודשים מזערי של תשלום דמי ביטוח זקנה. מספר החודשים הנדרש הינו:
  (א) 60 חודשי ביטוח ב-10 השנים שקדמו לגיל הפרישה או
  (ב) 144 חודשים- בכלל

יש לשים לב שעקרת בית אינה מחויבת בתשלום דמי ביטוח זקנה, אך היא תקבל את קצבת הזקנה רק בהגיעה לגיל הזקנה.

שיעורי קצבת הזקנה

שיעור קצבת הזקנה הבסיסי עומד היום על כ-1,500 ₪.
יחד עם זאת מובאים בחשבון- שנות עבודה ב-10 שנים לפני ההגעה לגיל פרישה. על כל שנת עבודה מתקבלים 2% מקצבת הזקנה עד סכום מירבי של 50% מהקצבה, דהיינו כ-2,300 ₪.
דא עקא שמקצבת הזקנה מפחיתים דמי ביטוח בריאות וביטוח לאומי, בסך כ-200 ₪.
יוצא שקצבת הזקנה המירבית ליחיד עומדת כיום על כ-2,200 ₪.
בחישוב הקצבה מביאים בחשבון מצב משפחתי, למשל קצבה מאוחדת לשני בני הזוג או קיום ילדים התלויים במקבל הקצבה.

קצבת שאירים

קצבת שאירים נועדה ליתן קיום מינימאלי לשאיריו של המנוח המבוטח. יש לשים לב שאפשר לקבל גם דמי הבטחת הכנסה בצד קצבת שאירים, וגם קצבת זקנה בתנאים מסוימים. יחד עם זאת, אין ניתן לקבל קצבת שאירים וקצבאות אחרות ,כגון קצבת נכות כללית וקצבת נכות מעבודה. במקרה כזה על המבוטח לבחור בין הקצבאות.

התנאים לקבלת קצבת שאירים

מתקיימים מספר תנאים מצטברים לקבלת קצבת שאירים:

 1. המבוטח הינו “שאיר” של הנפטר- דהיינו, אלמן, אלמנה- וזה כולל ידועים בציבור, או יתום- עד גיל 18 שנים.
 2. מתקיימת תקופת ביטוח מינימלית- לגבי אישה שנפטרה
 3. הנפטר היה תושב ישראל בעת מותו
 4. קיום תקופת אכשרה, כלומר מינימום של חודשי תשלום ביטוח ע”י המנוח, לפי החישוב של אחת מהחלופות הבאות:
  1. 12 חודשים שלפני יום הפטירה
  2. 24 חודשים, רצופים או לא רצופים, ב-5 השנים שלפני הפטירה
  3. 60 חודשים (5 שנים), רצופים או לא רצופים, ב-10 השנים שלפני הפטירה או
  4. 144 חודשים (12 שנים) רצופים או לא רצופים
  5. 60 חודשים, רצופים או לא רצופים, מיום שנעשה המבוטח לראשונה תושב ישראל.

סכומי הקצבה

סכומי הקצבה מצטרפים כאמור להבטחת הכנסה.

סכומי שתי הקצבאות- באוכלוסיית המבוטחים שעדיין לא הגיעו לגיל 70 שנה:

 • סכומי הקצבה לאלמן או אלמנה בלי ילדים עומדים היום על כ-1,150 ₪.
 • אלמן או אלמנה עם ילד אחד זכאית לסכום של כ-2,249 ₪.
 • אלמן או אלמנה עם 2 ילדים- זכאים לסכום של כ-2,967 ש”ח.
 • סכומים אלה גדלים בשיעור מסוים – אחרי גיל 70 שנים

זקוקים לעזרה בנושאי קצבת זקנה או/ו קצבת שאירים? לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות עם עורך דין ביטוח לאומי, עינת בר אילן קיץ טלפון: 03-9345111 נייד: 054-5588105