נפגעי פעולות איבה

כל מה שרציתם לדעת על נפגעי פעולות איבה

בזמן האחרון, בייחוד לנוכח  מבצע “צוק איתן”, עולות שאלות למכביר אגב זכויותיהם של נפגעי פעולות איבה, ובכלל זה נפגעי המבצע. במאמר זה נסקור בקצרה את זכויות נפגעי איבה.

נפגעי פעולות איבה וגם בני משפחותיהם זכאים לתגמולים כספיים ולהטבות  המיועדים לסייע להם ולתמוך בהחלמתם.

 ישנם 3 שלבים בהכרה וטיפול בנפגעי פעולות איבה

השלב הראשון הוא הכרה של “רשות מאשרת” (גוף שהוקם ע”פ החוק לנפגעי פעולות איבה)- כי מדובר אכן בנפגע פעולות איבה. אלו הם תושבי ישראל ואזרחי ישראל שנפגעו באופן ישיר מפעולות איבה של כוחות אויב, או שנפגעו בעקבות פעולה איבה, או  שנפגעו כתוצאה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי- ערבי, או שהוא בוצע ע”י ארגון טרור. את התביעה יש להגיש תוך שנה לרשות המאשרת. על החלטת הרשות המאשרת יש זכות ערעור לועדת עררים שהוקמה ע”פ החוק.

השלב השני- הוא קביעת דרגת הפגיעה או הנכות שנגרמה לנפגע פעולות איבה. יודגש כי המבחנים לקביעת הנכות אינם המבחנים לפי חוק הביטוח הלאומי אלא ע”פ חוק הנכים(תגמולים ושיקום). עם זאת- הוועדות עצמן מנוהלות בידי וועדות של ביטוח לאומי. בהתאם לגובה הנכות מתקבלים תגמולי נכות.

בשלב השלישי- שלב מימוש הזכויות -חלים הסדרים שחלקם מיוחד לחוק נפגעי פעולות איבה וחלקם נובע מחוק הנכים. ראשית, ישנם תגמולים לנפגעים- הנקבעים ע”פ שיעורי הנכות שנקבעו לנפגע. שנית מתקיימות זכויות רבות, ובהן -החזר הוצאות רפואיות- לנפגע ולבני משפחתו,השלמה של הוצאות בגין טיפול רפואי מעבר למה שנתקבל ע”י קופות החולים ובתה”ח הממשלתיים, טיפול פסיכולוגי ועוד זכויות רבות הנגזרות מחוק הנכים האמור לעיל.

יודגש שוב כי הטיפול בזכויות נפגעי פעולות איבה נעשה ע”י הביטוח הלאומי, והוקנתה סמכות בלעדית לטפל בעררים על על החלטות המוסד- לבית הדין לעבודה.

לסיכום- אחרי ההכרה בנפגע ככזה- עומדת לו רשת זכויות כלכליות ואחרות שמימושן נעשה ע”י ביטוח לאומי. לפיכך כדאי ומומלץ להתייעץ עם עורך דין ביטוח לאומי  המומחה לנפגעי פעולות איבה.