נכות מעבודה

נכות מעבודה ביטוח לאומי

מבוטח שנפגע תוך כדי ועקב עבודתו זכאי להכרה כנכה עבודה של ביטוח לאומי, ויפוצה בהתאם לאחוזי נכותו והשכר שקיבל בפועל עובר לפגיעה .המבוטח זכאי לדמי פגיעה, למענק/קצבה, לשיקום מקצועי ועוד זכויות אחרות.

מי זכאי לנכות מעבודה?

זכאי לנכות מעבודה הוא אדם עובד- שכיר או עצמאי, שהוא תושב ישראל ומלאו לו 18 שנים, ששילם את דמי ה ביטוח לאומי כחוק, ואשר נפגע בתאונת עבודה. בנוסף- זכאים לתשלום התלויים בנפגע – בתנאים מסוימים.

תאונת עבודה

תאונת עבודה היא אחת מאלה:
תאונת עבודה = תאונה שקרתה תוך כדי ועקב העבודה. המחוקק הכיר גם בתאונות שלא בזמן העבודה “ממש”, כמו:

  • תאונה בדרך לעבודה וממנה, לדוגמא: אישה העובדת בביתה ומביאה את ילדיה לגן ונפגעה בדרך. תאונה שקרתה בזמן הפסקת אוכל, או תאונה בדרך להתפלל ובחזרה ממנה.
  • פגיעה בעבודה שאירעה בשל אלימות של עובד אחר כלפי הנפגע בעת ובמקום העבודה (או בסמוך למקום זה).

והכל: כשאין סטייה של ממש בדרכו של המבוטח בדרך אל או ממקום העבודה.

הפסיקה הכירה גם בתאונות שהן תוצאה של אירוע חריג ופתאומי בעבודה, למשל- מבוטח שקיבל התקף לב בעקבות מאורע חריג בעבודה, כמו התלקחות אש פתאומית במקום העבודה.
מחלות מקצוע- אלה מחלות הקבועות בתקנות הביטוח הלאומי מ-תשט”ז-1956, והן מהוות רשימה סגורה של מחלות. בין מחלות אלה אפשר למצוא מחלת סרטן ומחלת כליות. והכל בכפוף להוכחה שהמחלה אירעה בשל העבודה וכתוצאה ממנה
“מיקרוטראומה”: הפסיקה הכירה גם בפגיעות שנובעות מפעולות חוזרות ונישנות בעבודה שהביאו לפגיעה. למשל- רופא מנתח שנפגע בגבו- הוכר כנכה עבודה, כיון שהוכח שכל השנים התכופף כדי לבצע הניתוחים בעבודתו.

דמי פגיעה

עובד שנפגע בזמן עבודתו ואינו יכול בשל כך לעבוד בעבודתו או עבודה מתאימה אחרת- זכי לקבל מענק חד פעמי עד לתקופה של 3 חודשים, בהם לא יכול היה לעבוד. התשלום מחושב לפי 75% מהשכר הממוצע לחודש ב-3 החודשים האחרונים לפני הפגיעה.יש להגיש את התביעה לדמי פגיעה עד שנה מיום האירוע.

מענק נכות מעבודה

מי שנקבעה לו נכות רפואית של 10% ועד 19% בשל פגיעתו בעבודה-זכאי למענק חד פעמי המחושב בהתאם לגובה השכר בתקופה שקדמה לתאונה ובאחוזי הנכות שנקבעו למבוטח (באתר הביטוח הלאומי יש סימולטור המחשב בערך את סכומי המענק).

קצבה לנכות מעבודה

מי שנקבעה לו נכות צמיתה של 20% לפחות בשל התאונה- זכאי לקבל קצבה בהתאמה לשכרו עובר לתאונה ולאחוזי הנכות שנקבעו לו. יודגש שמקבל הקצבה אינו מוגבל בחזרה לעבודה(שלא כמו בעל נכות כללית), אלא הוא רשאי להמשיך בעבודתו.הדברים אמורים בעיקר לאחר קביעת הנכות, אך עשויים להיות רלוונטיים גם לפני הגשת התביעה לנכות עבודה.
קביעת הנכות
קביעת הנכות נעשית ע”י ועדה רפואית, בד”כ רופא אחד שהוא מומחה לסוג הפגיעה. אם היו לנפגע יותר מפגיעה אחת- הוא יזומן לבדיקה אצל כמה רופאים מומחים.

ערעור על ועדה רפואית

על קביעת הועדה הרפואית ניתן להגיש ערר לועדה רפואית לעררים, תוך 30 יום. על החלטה זו ניתן להגיש בקשה לערעור בשאלה משפטית בלבד לביה”ד לעבודה.

שיקום מקצועי

נוסף על הקצבאות שמשלם הביטוח הלאומי לנכי עבודה, הוא גם מסייע להם בשיקום מקצועי. השיקום המקצועי נועד לסייע לזכאים לשיקום להשתלב בעבודה בשוק הפתוח באמצעות הכשרה מקצועית והשמה בעבודה.
השירות ניתן על ידי עובדי שיקום, שהם עובדים סוציאליים, מומחים בשיקום תעסוקתי, המעניקים שירותי אבחון וייעוץ שיקומי ומלווים את המשתקם לכל אורך הדרך. בזמן הלימודים משולמים למשתקם דמי שיקום ותשלומים נלווים אחרים.

קצבת תלויים

לקצבת תלויים זכאית אלמנה שיש עימה ילד או שמלאו לה 40 שנים או שאינה מסוגלת לכלכל את עצמה; וכן אלמן שיש עמו ילד או שאינו מסוגל לכלכל את עצמו ומלאו לו 40 שנים.
תלוייו של הנפגע זכאים לקצבה בשיעור של 40% עד 100% מהקצבה המלאה שהייתה מגיעה למבוטח, אילו היה נכה בעל דרגת נכות של 100% – לפי מספר התלויים.

טיפ: את התביעה לזכאות למענק דמי פגיעה יש להגיש בהקדם ועד 12 חודשים אחרי מועד הפגיעה. 

לתיאום פגישת ייעוץ בכל נושא של נכות מעבודה, עם עו”ד ביטוח לאומי – עינת בר אילן קיץ, ללא התחייבות, חייגו:  טלפון: 03-9345111 נייד: 054-5588105