נכות כללית – ביטוח לאומי

נכה הוא מי שמלאו לו 18 שנה , והוא תושב ישראל, אשר מחמת מחלה או תאונה אינו מסוגל להשתכר מעל סכום מסוים.יש להגיש תביעה לביטוח לאומי, שיקבע גם את דרגת נכותו הרפואית וגם את דרגת נכותו התפקודית.

תנאי הזכאות לקצבת נכות

החוק והתקנות קובעים מבחן משולש לקביעת נכות כללית:
1.המבוטח הוא תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים ועד לגיל הפרישה.
2. המבוטח סובל מליקוי גופני, שיכלי או נפשי בין מתאונה או מחלה או מלידה.
3. ואשר בשל לקותו הוא איננו מסוגל להשתכר מעבודה- בהתאם לטבלאות שכר וליקוי כקבוע בחוק.
יודגש שגם עקרת בית זכאית להיות מוכרת כנכה אם מחמת הליקוי איבדה 50% מכושר עבודתה בביתה.
בהתקיים מבחן זה נדרש כי ועדה רפואית קבעה למבוטח דרגת נכות רפואית, בשיעורים הקבועים בתקנות.בנוסף נדרש כי פקיד תביעות בביטוח הלאומי קבע למבוטח דרגת אי כושר של 50% לפחות.

קביעת אחוזי הנכות הרפואית

ועדה רפואית, בד”כ רופא אחד המומחה לליקוי הנדון- היא הקובעת את אחוז הנכות הרפואית. היה ולמבוטח יותר מליקוי אחד, הוא יזומן לבדיקה אצל מספר רופאים מומחים בהתאם לליקוייו השונים.
יודגש כי כאשר למבוטח ליקוי אחד- עליו לעמוד במבחן של 60% ירידה בכושרו הרפואי- כדי לקבל קצבה;
כאשר למבוטח יש כמה ליקויים- עליו לעמוד במבחן של מינימום 40% נכות מהם- 25% ירידה לפחות בגין ליקוי אחד .
כל הליקויים לסוגיהם מופיעים ברשימת הליקויים שב”ספר המבחנים”- הקבוע בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), משנת תשט”ז- 1955.

קביעת אחוזי אי כושר תיפקודי

קביעת דרגת אי כושר נעשית ע”י פקיד תביעות לאחר התייעצות עם רופא מוסמך ועם פקיד של המוסד לביטוח לאומי.

ערעור על החלטת ועדה רפואית

על החלטת הועדה הרפואית- ניתן לערער לועדת רפואית לעררים.
על החלטת פקיד התביעות- ניתן לערער-לועדת עררים.
על החלטות הועדות הנ”ל ניתן לערער בשאלה משפטית בלבד- לביה”ד לעבודה.
על החלטות אחרות של פקיד התביעות- ניתן לערער לבית הדין לעבודה.

יציאה לעבודה- חוק לרון

עם השנים הכיר המחוקק הישראלי במציאות לפיה יש מקום לאפשר גם לנכים מקבלי קיצבת נכות לחזור לשוק העבודה ולהתפרנס בכבוד.
לשם כך חוקק חוק לרון המציב מנגנון של חישוב של קצבת הנכות מחדש לנכים, בהתאם לדרגת נכותם, אשר חזרו לעבוד. החוק מתחשב באחוזי הקצבה, בהכנסות נוספות שיש לנכה (לרבות הכנסתו של בן הזוג), ובשכר החודשי החדש.

 

לתיאום פגישת ייעוץ, ללא התחייבות,  בכל נושא הקשור לנכות כללית, עם עורך דין  ביטוח לאומי – עינת בר אילן קיץ חייגו:  טלפון: 03-9345111 נייד: 054-5588105