זכויות אמהות בביטוח הלאומי

על זכויות אמהות בביטוח הלאומי

לא מעט נשים עסוקות בשאלה: לאלו זכויות אני זכאית בהריון ובלידה? הכוונה כמובן – במאמר זה – רק לזכויות בביטוח הלאומי, קרי וכתיב: שמירת הריון , מענק אשפוז וחופשת לידה (הנקראת בחוק:”דמי לידה”).בנושאים אלה נעסוק הפעם.

ראשית, חשוב לדעת מיהי “מבוטחת” לצורך הפרק הרלוונטי בחוק ביטוח לאומי. ובכן: מבוטחת הינה אישה תושבת ישראל מעל גיל 18 שנה, שהינה שכירה או עצמאית. מכלל הן את שומעת לאו: אישה עקרת בית אינה זכאית לזכויות אישה הרה ויולדת. וכבר עמדתי על כך במאמר קודם שלי על עקרת הבית.
לעניין הזכויות עצמן: בהריון עצמו נדרשת לעיתים תקופה לשמירת הריון: החוק מכיר בזכאות של אישה עובדת שההיריון מסכן אותה או את עוברה- לצאת לחופשה, בתנאי שהיא עולה על 30 יום, לצורך שמירה על ההיריון. הסכום שישולם- הוא כמו שכרה של האישה ההרה- שכר שכירה לפי שכרה החודשי, ושכר עצמאית- לפי חישוב שכרה השי חלקי 12 חודשים, כפול מספר ימי ההעדרות.
לגבי מענק אשפוז – הסכום עבור האשפוז בלידה ומעט אחריה- מועבר לביה”ח ישירות ע”י המוסד לביטוח לאומי. נקבע בפסיקה, כי יולדת שילדה בביתה – לא תהא זכאית למענק לידה מהמדינה.

הגענו לנושא המעניין ביותר הוא דמי לידה בחופשת לידה. ראשית עלי להבהיר כי החוק מכיר בצורה גורפת בכל אישה שהביאה ילד לעולם- לרבות אם פונדקאית, לרבות אם מאמצת, לרבות אם יחידנית ועוד. שנית, יש לשים לב היטב לשאלה מי זכאית לדמי לידה מבחינת תקופת האכשרה הנדרשת לפני ההיריון או הלידה: החוק קובע כי דמי לידה ישתלמו למי שעבדה 10 חודשים מתוך 14 חודשים לפני היום בו הפסיקה לעבוד בשל ההיריון הנדון. משך תקופת הזכאות הוא ל-14 שבועות על חשבון המוסד לביטוח לאומי, והאישה היולדת יכולה להאריך את חופשת הלידה אם בגין הלידה היא נזקקה לאשפוז נוסף או שילדה נזקק לאשפוז נוסף, והכל- עד 26 שבועות מיום שהפסיקה לעבוד בגין ההיריון.

כידוע היום כבר לכל – גם אבי הילד זכאי לצאת לחופשת לידה, בשורה של תנאים שעיקרם שהאם חזרה לעבוד והאב הפסיק עבודתו אך ורק לשם טיפול ברך הנולד. הזכות לחופשת לידה לאב ניתנת – ניתנת גם לידוע בציבור ובאחרונה- בעקבות שינוי במדיניות ביטוח לאומי- גם לבן/בת זוג מאותו המין.
שיעור דמי הלידה – הוא כשכר העבודה – של שכירה לפי חודש עבודה ולעצמאית – לפי שכרה השנתי מחולק בשנים עשר. יצויין כי קיימת מגבלת שכר עליונה של כ-30,000 ₪ לחודש.

חשוב לציין: מי שעבדה בזמן שמירת הריון או בזמן חופשת לידה- תישלל זכאותה לתשלום הסכומים מהמוסד לביטוח לאומי! צריך איפוא להישמר ולהיזהר: מנוחה היא מנוחה.
אז שיהיה במזל טוב,בשורות טובות ויולדות בריאות עם הרבה הרבה זכויות…
מאמר זה פורסם בעיתון גלגפן באפ’ 13

מוזמנים לכתוב לי